เมล็ดอัลฟ่าฟาออร์แกนิค เป็นอาหารสำหรับคนรักสุขภาพที่นิยมมาใส่สลัด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งยังมีไฟโตเอสโตรเจน ซึ่งช่วยคุ้มครองโรคมะเร็ง […]